Seznam schwarzenberských granátníků

Schwarzenberská granátnická garda existuje již od roku 1704, pročež za 300 let její existence tvořilo její řady velké množství Jihočechů a Švarcenberáků z celých Čech. S heslem „návrat ke kořenům“ bychom proto rádi usnadnili nadšencům do historie a zvláště genealogie dokumentování rodinných příběhů a osudy předků, a proto zpřístupňujeme seznam krumlovských granátníků, který vzniká v rámci výzkumu našich pracovníků a členů.

Byl náš děda granátník?

Hejtman Bartoloměj Reindl

Hejtman Bartoloměj Reindl

Níže uvedený abecední seznam granátníků Schwarzenberské gardy je otevřený a teprve v průběhu následujících měsíců bude postupně doplněn a upřesněn. V současnosti obsahuje především jména granátníků s dobou nástupu od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Seznam bude doplněn o jména granátníků z dob starších postupně v průběhu výzkumu a rovněž bude doplněn i o dobu služby, šarži, funkci a dokonce i zajímavé životní příběhy jednotlivých granátníků.

Hledáte-li svého dědečka nebo pradědečka v seznamu našich granátníků, je třeba mít na paměti, že mnohá jména prošla někdy až dramatickým vývojem a zápis nebyl až do 20. století ustálen a to zvláště u českých jmen. V našem seznamu proto uvádíme jména v českém přepisu (např. Babouček Petr místo Babouczek Peter) pouze v případech, kdy je z archivních materiálů a známé historie patrné, že daná varianta byla původní.

Máte-li zájem o bližší informace týkající se Vašich dědečků granátníků, neváhejte nás kontaktovat! Stejně tak v případě, že se v rámci Vaší rodinné tradice dochovala nějaká vzpomínka nebo dokonce hmotná památka na Vašeho příbuzného granátníka, budeme velmi vděčni, pokud se s námi spojíte a přispějete svou znalostí do výzkumu historie granátnické gardy na Krumlově. V rámci péče o naše společné kulturní dědictví se cení i jen vzpomínka nebo krátký příběh.

+420 724 966 744 (hejtman), velitelstvi@krumlovskagarda.cz

Seznam schwarzenberských granátníků

A

Anton Josef
Anton Ondřej
Augsberger Johann

B

Babouček Petr
Balatka Anton
Balling Leo
Bauer Wenzl
Beer František
Beer Josef
Beneš František
Beránek Václav
Berka Josef
Bernard Tomáš
Binder Bernard
Binder Johann
Böhm Johann
Brabec Adolf
Brabec Martin
Brejšek Josef
Brejšek Tomáš
Brožek František
Brožek Josef
Bürger Franz
Bürger Jakub
Bürger Josef
Bůžek Konstantin

Č

Činátl Štěpán
Černý Jan

D

Dembeczky Anton
Diviš Julius
Dolzer Wilhelm
Dubský Matyáš
Draschl Johann

E

Ernest Jan

F

Fejfar Antonín
Filipp Leopold
Filzbauer Josef
Fladerer František
Fousek Matyáš
Fousek Václav
Franz Mathias
Fritz Karel
Fuger Max

G

Grill Ondřej

H

Hackauf Josef
Hausler Karl
Heisler Karl
Herbst Johann
Hofmann Franz
Holkup Matěj
Hönig Karel
Hora Jan
Horyna František
Hrabě Albert

H

Chytrý Václav
Chytrý Řehoř

J

Janda Jan
Janota Josef
Jedlička František
Jedlička Prokop
Jelínek Josef
Jiřík Bartoloměj

K

Kadlec Jan
Kaksch Vincent
Kallenbacher Thomas
Känner Wentzl
Kasík František
Keist Josef
Kelbich Štěpán
Kinderman Filip
Kinderman Josef
Klein Karl
Klement Franz
Kočár Ladislav
Kočárek Václav
Kohout Antonín
Kohout Václav
Kosák Josef
Kosák Rudolf
Kotěšovský Kryštof
Kozel Josef
Krákora Václav
Král Martin
Kratochvíl Maxmilián
Krlín František
Kubiš Jan
Kwerasser Johann

L

Landík František
Lehrer Franz
Leiner Wenzl
Lieutnant Lorenz
Da Lezze Sebasthian
Lochmüller Karl
Lusk František

M

Mádl Josef
Mach Petr
Mathe Alois
Merzinger Franz
Mickl Adalbert
Miegl Walter
Mirschitzka Johann
Müller Johann Georg
Müller Simon
Muth Johann Jacob
Mydlil Kašpar

N

Naxera Jan
Nedobitý Václav
Nejedlý Jan
Neubauer Mathias
Neudörfl Martin
Nosálek Rudofl
Nosem Emanuel
Novák František
Novotný Jan
Novotný Petr
Nožička Vojtěch

O

Oklmann Johann

P

Pancíř Jan
Pátek František
Pavel Jan
Petschl Ignatz
Pleischl Josef
Podležák Jakub
Podolák Jakub
Pokorný Jiří
Praetz Karl
Praha Antonín
Pták Jan
Pučálka Josef

R

Radaš Antonín
Rambousek Václav
Reich Wilhelm
Reindl Bartoloměj
Reindl Jakub
Reindl Lorenz
Reising von Reisinger Andreas
Reising von Reisinger Anton
Reischl Josef
Reitspies Václav
Renger Raimund
Rothbauer Lorenz
Růžička Jakub

Ř

Řeřábek Václav
Říha Matyáš

S

Sahula Jan
Sallaba Jan
Schacherl Anton
Schimani Josef
Schinko Josef
Schinko Max
Schneider
Smrž Řehoř
Smudek František
Staněk Josef
Stelzig Karl
Stifter Johann ml.
Stifter Johann st.
Stohr Wilhelm
Strobl Adalbert
Stropek František
Suchánek Matouš

Š

Šíma Václav
Šimeček Václav
Šimon Marek
Šimoušek Alexander
Šipan Jaroslav
Štěpán Alois
Štětina Lukáš
Střecha Matyáš
Švec Josef

T

Taubner Karl
Todt František
Tomann Lorenz
Tomola Josef
Träxler Franz

V

Vavruška Eduard
Vidlička Jiřík
Voitl Johann str.
Voitl Johann mld.
Voříšek Martin
Vrchota František
Vrchota Ladislav

W

Wagner Václav
Weiss Mathias
Wegscheider Anton
Wenhart Mathias
Wesnitzer Alois
Wesnitzer Johann
Wieden Leopold
Winzig Filip
Winzig Jan
Wrba Anton

Z

Zacharda Jan
Zacharda Václav
Zasadil Josef
Zelenka Jakub
Zeller Leopold
Ziehfreund Franz

Ž

Žalud Šimon