Projekt – Výroba uniforem pro členy obnovené Schwarzenberské granátnické gardy

Schwarzenberští granátníci ve slavnostních uniformách (foto: Jan Sommer), Schwarzenberská granátnická garda

Schwarzenberští granátníci ve slavnostních uniformách

Tento projekt spojený s odborným výzkumem dochovaných uniforem Schwarzenberské gardy spolu s následnou výrobou 6 nových identických granátnických uniforem byl poprvé zdárně zrealizován v prosinci roku 2015. Cílem projektu bylo v prvé řadě provést vůbec první odborný výzkum dochovaných uniforem krumlovských granátníků, který by umožnil výrobu nového základního vybavení, tj. kompletní a identické granátnické uniformy a šavle.

První úspěšná realizace tohoto projektu za podpory Nadace barokního divadla umožnila obnovení činnosti českokrumlovské hradní stráže v provizoriu již na konci roku 2015.

Schwarzenberská granátnická garda však nadále potřebuje Vaši podporu – počet granátníků může růst pouze a jenom s rostoucím počtem nových uniforem.

Více o možnostech jak zajistit pro čekatele a budoucí granátníky nové uniformy se dozvíte zde!

Základní informace o projektu

Součást programu:  Obnova českokrumlovské hradní stráže – Schwarzenberské granátnické gardy
Celý název:  Výroba uniforem pro členy obnovené Schwarzenberské granátnické gardy
Řešitel:  Schwarzenberská granátnická garda, z. s.
Charakter projektu:  fázový/každoročně se opakující
První realizace:  říjen 2015 – prosinec 2015 (úspěšně dokončen – 6 nových uniforem)
Aktuální statut:  realizován opakovaně v letech 2016, 2017 a 2018 – probíhá

Generální sponzoři výzkumu a projektu v letech 2015–2018

ck_mesto_logo

 

 

 

Výrobu uniforem svými příspěvky dále zajistili:

ckrfnadace_petrlikovi

12932627_1163753966991971_5461942322270907991_nPMH_logo_NEW_CMYK

Popis projektu

Letní slavnostní uniforma (foto: Jan Sommer), Schwarzenberská granátnická garda

Letní slavnostní uniforma

Zásadním předpokladem pro plnohodnotné obnovení činnosti Schwarzenberské granátnické gardy jakožto ceremoniální hradní stráže na zámku v Českém Krumlově je přirozeně zajištění dostatečného množství nových uniforem pro krumlovské granátníky 21. století.

Výroba uniforem Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. je zajišťována profesionálními výrobci za spolupráce s vedením státního hradu a zámku Český Krumlov tak, aby byla zaručena nejen nejvyšší možná kvalita, ale především výsledná originalita a autenticita. Stěžejním cílem výroby je proto přímo navazovat na poslední vývojovou periodu uniforem na přelomu 19. a 20. století, přičemž celý projekt a výroba jsou založeny na intenzivním výzkumu původních uniforem a a dochovaných materiálů.

Zajištěním dostatečného množství uniforem pro granátníky obnovené Schwarzenberské gardy se původní dobrovolná občanská iniciativa posouvá do další fáze Programu obnovy českokrumlovské hradní stráže, tj. ze sféry čistě výzkumné do sféry praktické obnovy s cílem plnohodnotného návratu krumlovských granátníků do areálu zámku.

Průběh výzkumu a realizace

Zimní slavnostní uniforma (foto: Lubor Mrázek), Schwarzenberská granátnická garda

Zimní slavnostní uniforma

V záři roku 2015 proběhl ve spolupráci s vedením Státního hradu a zámku Český Krumlov a na základě předchozího studia archivních materiálů (originální vzorkovníky, fotodokumentace, původní zakázky etc.) vůbec první detailní výzkum dochovaných granátnických uniforem uložených v depozitáři textilií zámku.

Na základě konzultace archivních a fotografických materiálů, výzkumu originálních kusů uniforem a za přispění doposud žijících pamětníků byla vůbec poprvé ucelena doposud jen zkreslená představa o původní podobě granátnických uniforem z posledního stěžejního vývojového období (nepočítáme-li období úpadku 1945-1948) a upřesněn vývoj schwarzenberských granátnických uniforem v průběhu 19. a 20. století.

Po vyhodnocení výsledků výzkumu byla zahájena výroba celkem šesti kusů nových granátnických uniforem. Mimo tradiční letní kabátce, jejichž podoba byla ustálena v druhé polovině 19. století, byly vyhotoveny i původní zimní tmavo-modré kabáty a rovněž i kalhoty z nejpozdější fáze vývoje po roce 1900 (tj. šedá modř).

Díky možnosti pracovat s původními kovovými součástmi uniforem (granátnické odznaky a štíty) byly rovněž vytvořeny formy, které nadále umožňují výrobu nových, avšak jinak zcela identických kovových odznaků na kožené závěsníky, uniformy a patrontašky a především pak i výrobu kovových štítů na medvědice.

Slavnostní granátnickou uniformu tvoří:

oděv: slavnostní, tzv. parádní modro-bílý kabátec s epoletami a odznaky, zimní tmavě modrý dlouhý kabát, šedo-modré kalhoty s lampasy a kšandami, bílá košile, černý nákrčník, rukavice zimní a letní, dva bílé kožené řemeny s odznaky a černá kožená patrontaška s odznakem

medvědice: slavnostní granátnická pokrývka hlavy – medvědice se stříbrným štítem a vyšívaným jablkem

šavle: granátnická šavle typu S s pochvou

Přínos a návaznost projektu

Slavnostní otevření Klášterů Český Krumlov (foto: Lubor Mrázek), Schwarzenberská granátnická garda

Slavnostní otevření Klášterů Český Krumlov

Zajištění dostatečného počtu nových a funkčních uniforem pro členy obnovené Schwarzenberské gardy je naprosto základní podmínkou pro obnovu její činnosti jakožto českokrumlovské hradní stráže. Její činnost v zámeckém areálu a ve městě Český Krumlov přitom představuje zásadní zvýšení turistické atraktivity tohoto jihočeského města spolu s přínosem v oblasti uchovávání a péče o historické a kulturní hodnoty jižních Čech.

Nové uniformy a základní vybavení však umožňují Schwarzenberské granátnické gardě zároveň vykonávat nejenom základní činnost s primárním a konečným cílem plnohodnotné obnovy hradní stráže v Českém Krumlově do roku 2017, nýbrž umožňují její zapojení na poli kulturním i mimo zámecký areál v rámci podpory a rozvoje kulturního života v Českém Krumlově.

Medvědí vánoce v Českém Krumlově, Schwarzenberská granátnická garda

Medvědí vánoce v Českém Krumlově

Již v prosinci roku 2015, tj. již během prvního měsíce od obdržení prvních uniforem se Schwarzenberská granátnická garda mohla podílet hned na třech nejvýznamnějších kulturních akcích ve městě Český Krumlov (slavnostní přivítání několika stovek českých horníků na krumlovském zámku, slavnostní otevření obnovených klášterů v Českém Krumlově a tradiční městské slavnosti – Medvědí vánoce na Štědrý den – více v aktualitách).

Uniformy proto otevírají jak cestu k v budoucnu plnohodnotnému obnovení českokrumlovské hradní stráže, tak i k využití gardy v rámci dalších vhodných kulturních a ceremoniálních aktivit ve městě Český Krumlov a v jižních Čechách ve spolupráci s regionálními institucemi a občanskými iniciativami.

Zajištění základní akceschopnosti gardy je rovněž předpokladem pro obnovení velitelství v zámeckém areálu a definitivní návrat granátníků na zámek Český Krumlov.

Více informací týkajících se praktické realizace projektu Výroba uniforem pro členy obnovené Schwarzenberské granátnické gardy naleznete v pdf dokumentaci věnované projektu. V případě zájmu kontaktuje velitelství Schwarzenberské granátnické gardy (email zde).

Zpět k seznamu projektů