Schwarzenberská granátnická garda – obnovení hradní stráže v Českém Krumlově

Vaše Jasnosti,

děkujeme za všechny chvíle prožité s Vámi, za všechny ty vážné i veselé momenty, za každé jedno (ne)obyčejné setkání, ať již v plné výzbroji, tak nad dobrým pivem, na něž na všechny budeme vždy s úsměvem na tváři, s hrdostí i úctou rádi vzpomínat – děkujeme za Vaši důvěru i starost, tak rovněž za Vaše osobní odhodlání plně a důstojně dostát odkazu svého rodu a spolu se „svými“ Jihočechy dál rozvíjet společné dědictví našich předků, s jejichž dílem a plody jedinečného soužití se po všech dějinných zvratech a snahách o zapomnění i dnes setkáváme u nás v jižních Čechách a na Šumavě prakticky na každém kroku a jež nás Krumlováky, Třeboňské, Vimperáky, Hlubocké etc. etc., nejen skrze historické památky, ale především skrze naši společnou paměť a onu stále živou jedinečnou „Tradici“ dělají právě námi.

Včera večer, když granátníci Vaší tělesné stráže v Českém Krumlově stáli ochotně bez ohledu na mráz čestnou stráž pro válečné veterány na krumlovském zámku a troubili večerku za naše padlé a zesnulé vojáky, a to právě v duchu onoho našeho společného dědictví, k němuž se mnozí v našem kraji po desetiletích nacistické a komunistické diktatury a cíleného zapomnění opět přihlásili právě díky Vám, netušili, že je opustil nejen náš vévoda, ale i veliký člen naší jihočeské rodiny.

Vaše Jasnosti, odpočívejte v pokoji – bylo nám upřímnou ctí, inspirací i radostí.

Vaši granátníci

Slavnostní mše u příležitosti 300. výročí příchodu rodu Schwarzenberků na Krumlov, foto/zdroj: Václav Pancer

K programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově

Krumlovští granátníci na II. zámeckém nádvoří v Českém Krumlově

Krumlovští granátníci na II. zámeckém nádvoří v Českém Krumlově

Český Krumlov, jihočeský klenot v srdci Evropy, po staletí kulturní centrum šumavského regionu a skvostné sídlo nejmocnějších jihočeských rodů v malebném zákrutu řeky Vltavy, je zcela výjimečným městem nejenom v rovině regionální, ale i evropské a světové.

Jeho výjimečnost tkví v mnoha aspektech, ať  už se jedná o jeho bohatou historii, jedinečnou architekturu i svébytnou kulturu, jež tomuto městu společně dávají zcela svébytný ráz a typický genius loci. O jednu ze svých výjimečností byl však Český Krumlov v březnu roku 1948 zbaven – výjimečnost, která byla předním symbolem nejenom Českého Krumlova, ale i celých jižních Čech. Byla jí poslední osobní hradní stráž v Československu a Evropě – Vévodská tělesná stráž granátníků knížete ze Schwarzenbergu, Schwarzenberská granátnická garda.

Schwarzenberská granátnická garda střežila českokrumlovský zámek, sídlo knížat ze Schwarzenbergu, vévodů krumlovských, přes 200 let. Modrobílé uniformy krumlovských granátníků doplňovaly jedinečný kolorit města a v době První republiky byla jejich gardová kapela jedním z nejžádanějších hudebních ansámblů v jižních Čechách. Jejich trubky bylo slyšet nejenom ze zámecké věže, ale i v Československém rozhlase, na průvodech na 1. máje nebo na vyhlášených jazzových koncertech.

Cílem doby minulé bylo zapomenout zapomenout na naši minulost a vlastní historii. Třebaže se tak stalo realitou na mnoha místech naší země, Český Krumlov vzbuzuje i jen v jednodenním návštěvníkovi zájem a touhu po poznání. A tak není divu, že v době současné a svobodné, kdy se napříč generacemi vracíme se zájmem k vlastním kořenům, byla po dlouhých 67 letech našimi občany opět obnovena českokrumlovská hradní stráž Schwarzenberská granátnická garda.

Generálními patrnery obnovy hradní stráže v Českém Krumlově jsou

Město Český Krumlov a Národní památkový ústav

 

Formální záštitu nad Programem obnovy hradní stráže v Českém Krumlově převzal

Jeho Jasnost Karel Jan, kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský etc. etc., rytíř Řádu zlatého rouna

 

Záštity Programu obnovy v letech předchozích rovněž udělili:
Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov (2017),
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města Třeboň (2016),
a Ing. Tomáš Jirsa, senátor PČR a starosta města Hluboká nad Vltavou (2015)