Schwarzenberská granátnická garda 21. století

Schwarzenberští granátníci ve slavnostních uniformách (foto: Jan Sommer)

Schwarzenberští granátníci při obchůzce zámku

Od roku 1742 střežila Schwarzenberská granátnická garda nepřetržitě zámek v Českém Krumlově a to až do osudových okamžiků roku 1948. Obnovením v roce 2015 jako sdružení občanů, kteří sdílejí zájem o péči o tradici českokrumlovské hradní stráže, opouští toto jedinečné dědictví minulosti po téměř 70 letech archivy a muzea a vrací se zpět do života našeho města a jižních Čech.

Naším cílem je plnohodnotná obnova činnosti historické Schwarzenberské granátnické gardy v areálu zámku Český Krumlov formou ceremoniální hradní stráže, aktivních výstupů, přehlídek, slavnostních salv i tradičních hudebních vystoupení obnovené granátnické kapely takovým způsobem, aby bylo důstojně navázáno na tradici českokrumlovské hradní stráže, pečováno o její odkaz a aby byl tento odkaz dále rozvíjen a zachován za účelem podpory a rozvoje kulturního dědictví Českého Krumlova, Šumavy a jižních Čech.

V roce 2015 byl proto na základě několikaletého odborného výzkumu zahájen tzv. Program obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, jenž má do roku 2018 zajistit trvalý návrat schwarzenberských granátníků do areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Zajištěním základních financí z darů, příspěvků a grantů od sponzorů a spoluobčanů určených na odborný výzkum a výrobu nových identických uniforem obnovila Schwarzenberská granátnická garda svou činnost již v prosinci 2015.

V současné době tak vedle činnosti v aktivním provizoriu a nadále probíhajícího intenzivního výzkumu usilujeme především o zajištění dostatečné finanční podpory, která by pokryla jak výrobu dalšího nutného vybavení pro činnost krumlovských granátníků 21. století, tak i postupnou obnovu Gardového velitelství v areálu zámku, jež posílí finanční soběstačnost zámecké gardy a zajistí tak její udržitelnost do budoucna.

S programem obnovy a jeho podstatou se můžete blíže seznámit v sekci věnované cílům naší iniciativy; s jednotlivými projekty a jejich průběhem naopak v sekci projekty. V případě, že byste se rozhodli naši občanskou iniciativu nebo konkrétní projekty spojené s obnovou českokrumlovské hradní stráže podpořit a zasadit se tak o návrat jedinečné jihočeského tradice, uvítáme Vaši podporu v jakékoliv podobě – více v části sponzorství. Novinky o programu a informace k důležitým událostem naleznete na stránce věnované aktualitám.

Aktuality I Organisace I Sponzoři & Partneři I Archiv SGG I Výzkum I Chci se zapojitNapsali o nás I Kontakty

GooglePlus-Logo-02-400x400 indexemail-icon

 

Schwarzenberská granátnická garda, z. s.

+420 724 966 744 / velitelstvi@krumlovskagarda.cz / IČ: 039 82 424 / Dlouhá 93, Český Krumlov – Vnitřní Město, 381 01