Chci se zapojit!

Program obnovy Schwarzenberské granátnické gardy má jeden jasný cíl – plnohodnotné, důstojné a trvale udržitelné obnovení tradice českokrumlovské hradní stráže do roku 2017. Naše iniciativa je přitom iniciativou výhradně občanskou, pročež aby se vize důstojné obnovy granátnické gardy na Krumlově stala realitou, je třeba široké podpory a aktivního zapojení především z řad nás občanů.

Schwarzenberská granátnická gardaNaším cílem však není realizace nějaké příležitostné prázdné show pro turisty, ani volno-časová záležitost pro nadšence do vojenské historie, nýbrž skutečný návrat symbolu našeho města, Šumavy a jižních Čech, symbolu naší polo-zapomenuté identity a společné minulosti, což bez vůle, zápalu a odhodlání nikdy nebude možné. Naše iniciativa však vychází z přesvědčení, že 25 let od opětovného nabytí svobody je naše občanská společnost již natolik vyspělá, že jsme jako občané schopni návrat schwarzenberských granátníků na Gardové nádvoří zámku v Českém Krumlově společnými silami opět zajistit.

(A) Chci obnovu hradní stráže v Českém Krumlově podpořit.

Pokud Vás program obnovy Schwarzenberské granátnické gardy zaujal a chtěli byste se svým dílem zasadit o obnovu jedinečné jihočeské tradice, uvítáme Vaši podporu v jakékoliv podobě. Velmi si ceníme podpory finanční, materiální i symbolické, záštit i obecné propagace Programu obnovy.

V případě finanční podpory lze podpořit nejen samotný program, nýbrž i konkrétní kroky a projekty – od výbavy granátníků a výroby nových střelbyschopných děl, po obnovu velitelství a kasáren nebo pomníků schwarzenberských granátníků v jižních Čechách. V případě zájmu lze na základě zákona č. 586/1992 Sb s ohledem na činnost a poslání Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. při splnění náležitých podmínek přirozeně požádat o snížení daňové povinnosti skrze dar věnovány na Program obnovy. Neváhejte nás proto kdykoliv kontaktovat písemně, elektronicky nebo telefonicky – naši pracovníci i velitelství jsou Vám vždy plně k dispozici projednat možnosti a formy Vaší podpory.

Se zásadními oblastmi, v nichž schwarzenberští granátníci uvítají Vaši podporu, se můžete seznámit v sekci Sponzorství a Projekty.

(B) Chci se do obnovy hradní stráže aktivně zapojit.

V případě, že Vás Program obnovy českokrumlovské hradní stráže zaujal a pokud sdílíte cíle a hodnoty, na nichž celá tato iniciativa stojí, takovým způsobem, že byste se chtěli na obnově přímo podílet, vězte, že Vaši pomoc velmi rádi uvítáme.

Doporučujeme však se v prvé řadě velmi důkladně seznámit s cíli a zásadami naší iniciativy. Pokud zjistíte, že je Vám vize a především filosofie obnovy Schwarzenberské granátnické gardy skutečně blízká, je vhodné si svůj pozitivní vztah ověřit na následujících stanoviscích.

Pokud se s výše uvedenými stanovisky opravdu ztotožňujete a jste připraveni se společně s námi do plnohodnotné obnovy českokrumlovské hradní stráže nezištně zapojit, prosíme, neváhejte se s námi spojit (viz kontakty) a na Váš zájem nás upozornit.