Historie Schwarzenberské granátnické gardy a další zajímavosti

Seznam schwarzenberských granátníků

Série článků k výročí 300 let od obnovy Krumlovského vévodství (2023)

300 let od obnovy Krumlovské vévodství – díl první
Vybrané zajímavosti, více či méně znamé, ale i zcela neznámé k historii Krumlovského vévodství éry schwarzenberské, které vzešly z výzkumu Archivu Schwarzenberské granátnické gardy

Věděli jste například:
👉 že knížata ze Schwarzenbergu jsou „dvojnásobnými“ knížaty skrze český knížecí titul udělený právě skrze držbu Českého Krumlově?
👉 že Krumlovské vévodství mělo vlastní klenoty, tzv. vévodskou „korunu“ a žezlo?
👉 že se v Českém Krumlově nachází jedna ze tří vladařských hrobek srdcí ve Střední Evropě?
👉 že prezident Tomáš G. Masaryk prohlásil, že příslušníci rodu Schwarzenberků spolu s Lobkowiczi, se mohou nazývat jedinou skutečnou národní šlechtou? O tom všem si můžete přečíst v uvedeném prvním článku k významnému výročí.

Články s gardovou tématikou a zajímavosti online

O názvech Schwarzenberské granátnické gardy
Granátnická garda, nebo Vévodská tělesná stráž? Jak se vlastně hradní stráži v Českém Krumlově správně říká? O historii názvů gardy a jejich vývoji se dozvíte více v tomto článku.

„Milý kolego, …“
Mezi ty méně známé, ale neméně významné zvláštnosti gardové tradice zcela jistě patří způsob, jakým se schwarzenberští granátníci oslovují a jenž Českému Krumlovu, s trochou nadsázky řečeno, dodává po večerech téměř punc univerzitního města.

Schwarzenberští granátníci a Hořické pašijové hry
Příspěvek archivu Schwarzenberské granátnické gardy k významnému výročí 200 let Hořických pašijových her a k vydání stejnojmenné publikace i právě probíhající výstavě v Českém Krumlově

Prapory Schwarzenberské granátnické gardy

Prapor země České

Regionální přesahy, objevy Archivu SGG a jiné zajímavosti,

The Horitz Passion Play – identifikace části Hořického pašijového filmu (1897)
V  roce 2018 se Archivu SGG v rámci pátraní po historických filmových materiálech podařilo nečekaně objevit a identifikovat část ztraceného filmu s názvem The Horitz Passion Play z roku 1897, prvního filmu pořízeného na území České republiky.

Bohabojná „upíří princezna“ vs další „profesor z Vídně“
V  roce 2007 přišel profesor mediálních studií Rainer Köppl z Vídně se snůškou umělých konstruktů, zavádějících tvrzení, ba přímo nehorázných výmyslů, týkajících se osoby JJ vévodkyně-vdovy Eleonory Amálie, kněžny ze Schwarzenbergu, roz. z Lobkovic. V rámci mediální kampaně vsugeroval části veřejnosti, že tzv. „legenda o kněžně upírce“, která se měla týkat této nejpopulárnější vladařky v historii našeho města, byla v minulosti součástí krumlovského folklóru, což ovšem s ohledem na absolutní absenci jakýchkoliv pramenů rozhodně není pravdou.

Články Archivu SGG vyšlé tiskem

100 let republiky, 100 let od zániku Krumlovského vévodství (Noviny města Český Krumlov, prosinec 2018)
Naše město a granátnická garda v roce 1918 (Noviny města Český Krumlov, říjen 2018)
Jubilejní rok 2018: hejtman Bartoloměj Reindl (Noviny města Český Krumlov, červenec-srpen 2018)
The Horitz Passion Play – nečekané nalezení části prvního filmu pořízeného na našem území(Noviny města Český Krumlov, květen 2018)
Výročí tzv. přechodného zrušení granátnické gardy (Noviny města Český Krumlov, duben 2018)
Velikonoční tradice stráže granátníků u Božího hrobu v klášteře minoritů (Noviny města Český Krumlov, březen 2018)