Projekt – Jubilejní rok 2018 v Českém Krumlově

znak_csol_barva

Hlavní partner projektu

Jubilejní rok 2018 v Českém Krumlově je otevřený projekt koncipovaný a realizovaný pod záštitou Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. ve spolupráci s dalšími subjekty včetně Československé obce legionářské, jako hlavním partnerem projektu, za účelem veřejného a celospolečenského připomenutí hned několika výročí významných událostí spojených s historií Vévodské tělesné stráže, města Český Krumlov a českého státu připadajících na rok 2018.

V jednom jediném roce si obyvatelé města Český Krumlov připomenou taková významná historická jubilea jako je 100 let od konce I. světové války a vzniku Československé republiky, 200. výročí narození Bartoloměje Reindla, jednoho z nejvýznamnějších válečných veteránů Českokrumlovska 19. století, který svým hrdinským činem v roce 1848 ovlivnil budoucnost českého národa, stejně jako i 80 let ode dne, kdy tři českoslovenští vojáci v roce 1938 položili své životy při obraně českokrumlovských občanů prchájících před nacistickými ozbrojenci.

Praktickým cílem tohoto projektu je v prvé řadě sjednotit společné snahy všech angažovaných občanů, spolků a organisací tak, aby byla tato výročí oslavena a připomenuta způsobem odpovídajícím jejich významu pro naše město a naši občanskou společnost.

Ústředním zájmem tohoto projektu je především obnovení památníků v Českém Krumlově ve spolupráci s Československou obcí legionářskou tak, aby v roce 2018 mohli občané města Český Krumlov vzpomenout svých padlých v I. světové válce u důstojně obnoveného památníku, který byl v době komunismu znehodnocen a později odstraněn, stejně jako si připomenout památku válečného veterána a významného českokrumlovského občana, hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy Bartoloměje Reindla, jehož hrobka byla v roce 2012 pro nedostatek informací zrušena a jehož ostatky se momentálně nacházejí v hromadném hrobě bez označení (viz Obnova hrobů schwarzenberských granátníků).

Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově ve spolupráci s ČslOL – Jednota Boletice v rámci tohoto projektu rovněž usiluje o zřízení památníku zcela nového, doposud v Českém Krumlově chybějícího, a to za účelem připomenutí a uctění nejvyšší oběti vojáků, kteří v roce 1938 zahynuli při obraně prchajících občanů z města před nacistickým terorem po vydání města Český Krumlov československou vládou nacistické Říši.

V souvislosti s angažováním se schwarzenberských granátníků v oslavách ku konci I. světové války a vzniku republiky v roce 1918, je dalším cílem projektu zorganizování a rekonstrukce oslav konaných před sto lety granátníky a občany města od října do prosince 1918 v rámci dalších připravovaných piet a slavností souvisejících s tímto významným jubilieem takovým způsobem, aby se naše společné oslavy ku vzniku republiky v Českém Krumlově v roce 2018 s ohledem na význam tohoto historického výročí staly všelidovým počinem nemajícím v dějinách našeho města obdoby – v ideálním případě i obnovením slavnostních dělových salv.

Přehled výročí

  • Výročí 200 let od narození Bartoloměje Reindla (20. 8. 1818) a 170 let od První bitvy o Vicenzu (22. 8. 1848)
  • Výročí 80 let od Bitvy o Krumlov (30. 9. – 1. 10. 1938)
  • Výročí 100 od vzniku repulilky (28. 10. 1918 – 18. 12. 1918)
  • Výročí 100 let od konce I. světové války (11. 11. 1918)