Projekt – Výroba nových střelbyschopných děl

Slavnostní salva schwarzenberských granátníků

Slavnostní salva granátníků nad městem

Mezi ty nejpozoruhodnější tradice dodržované v Českém Krumlově ještě v nedávné minulosti se bezpochyby řadí každoroční slavnostní dělové salvy krumlovských granátníků nad městem z děl Baterie Schwarzenberské granátnické gardy při významných svátcích a výročích.

Granátníci dělové salvy stříleli ze zámeckého vrchu až do 20. století, přičemž tento hrdý a divácky nesmírně atraktivní zvyk významně dotvářel jedinečný kulturní obraz tohoto malebného města v zákrutu řeky Vltavy – není proto překvapivé, že si Český Krumlov se svou hradní stráží, tradicemi, historií i aureolou výjimečnosti, jež zvyk dělových salv ještě více posiloval, vydobyl již v 19. století v očích jihočeských básníků postavení nepsaného Hlavního města Šumavy, onoho hrdého města vévodů krumlovských na řece Vltavě.

IMG_3305 (640x470)

Nejslavnější dělo baterie, dělo Slavík

V rámci Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově se jeví obnovení tradice dělových salv, má-li být skutečně dosaženo vytyčeného cíle plnohodnotné obnovy činnosti krumlovské zámecké gardy, jako zcela logický krok v rámci tohoto procesu. Schwarzenberská granátnická garda proto v současné době usiluje o vyhotovení nových střelbyschopných děl, která by doplnila stávající gardovou baterii složenou z historických děl a umožnila tak obnovení této jedinečné tradice, jež by probíhala pravidelně každý rok na vybraný statní svátek.

V konečné fázi má být výsledkem tohoto projektu obnovení každoročně se opakující turisticky vysoce atraktivní události mající potenciál významným způsobem doplnit seznam unikátních podniků v rámci kulturního roku v Českém Krumlově. Obnovením dělových salv by ovšem došlo nejenom k dalšímu obohacení kulturní nabídky pro návštěvníky města, nýbrž skrze historické opodstatnění a charakter jedinečné tradice i k posílení identity města a jeho obyvatel.

Mají-li být salvy obnoveny, je třeba v prvé řadě pro gardu zajistit nová střelbyschopná děla.

Základní informace o projektu

Součást programu:  Obnova českokrumlovské hradní stráže – Schwarzenberské granátnické gardy
Celý název:  Výroba střelbyschopných děl pro Baterii Schwarzenberské granátnické gardy
Řešitel:  Schwarzenberská granátnická garda, z. s.
Aktuální statut:  připravován – ideální rok dokončení 2018 – 100. výročí vzniku republiky

Popis projektu

Současné provizorní a nevhodné umístění na strážnici znemožňuje její využívání granátníky

Současné provizorní a nevhodné umístění na strážnici

Stávající Baterie Schwarzenberské granátnické gardy, jež je od komunistické převratu z roku 1948 nevhodně umístěná přímo na gardové strážnici, se aktuálně sestává ze čtyř historických děl – tří barokních (Slavík, Sokolnice, Lévi) a jednoho moderního (Krupp). Tato děla jsou dnes, jakožto historicky velmi cenné památky, pro pravidelnou střelbou přirozeně nevhodná.

Cílem projektu je proto vyhotovení minimálně tří nových střelbyschopných děl, která by po více jak sto letech doplnila gardovou baterii a zároveň umožnila obnovení dělových salv. Financování projektu přitom závisí výhradně na darech sponzorů/patronů jednotlivých děl.

Jelikož gardová baterie, jeden ze symbolů města Český Krumlov, byla s tzv. dočasným přerušením činnosti granátnické gardy přesunuta ze své původní pozice před gardovou strážnicí na Gardovém nádvoří přímo na gardovou strážnici, zabraňují  nyní stará děla využívání tohoto prostoru granátníky.

Nová děla, vyhotovená v duchu a osobitosti nejstarších barokních děl, by tak měla být umístěna na původní pozici baterie před strážnicí, aby byla opět blíže k vidění návštěvníkům zámku. Historická děla by se naopak přemístila ze strážnice do jiných vhodnějších prostor jako musejní exponáty tak, aby se opět uvolnil prostor na strážnici pro granátníky a aby bylo zároveň zajištěno adekvátní konzervační prostředí.

Na vybraný státní svátek by pak byla každý rok nová děla baterie stejně jako v minulosti koňmo slavnostním průvodem přesouvána z Gardového nádvoří na zámecký vrch ke slavnostním salvám.

Charakter nových děl

Slavné verše Slavíkovy, které musí znát každý správný Krumlovák

Slavné verše Slavíkovy

Nejosobitější dělo baterie a zároveň nejslavnější dělo Šumavy – rožmberský Slavík, je barokním bronzovým dělem odlitým v roce 1608 (více v článku Dělo Slavík) pro posledního vladaře Petra Woka z Rožmberka. Toto nejstarší a obyvateli Českého Krumlova nejoblíbenější dělo se má přitom stát předobrazem všech nových děl, která gardovou baterii v budoucnu doplní.

Hlaveň populárního děla Slavík je plně zasvěcena svému jmenovci – je na ní zvěčněno jak jméno děla, ‚Nahtigal‘ tedy ‚Slavík‘, tak dokonce i samotné vyobrazení slavíka sedícího na větvi. Mezi ním a rožmberským erbem pak nacházíme slavný verš, „Když není do zpěvu, zpívám já – přes hory přes doly zní můj hlas„, v originále Wen Nimand singen wil sing ich, uber berg und dal hort man mich, který se krumlovské děti odpradávna snaží při návštěvě Gardeplacu ze staré němčiny spolu s iniciály Petra Woka z Rožmberka P.W.V.D.R. rozluštit.

V naprosto stejném duchu, v jakém je Slavík zasvěcen svému jmenovci, bude i každé nové dělo věnováno jednomu „patronovi“, aby v osobitosti za Slavíkem a ostatními kanóny nezaostávalo.

Baterie Schwarzenberské granátnické gardy na svém původním místě před strážnicí, Archiv Schwarzenberské granátnické gardy

Historické a budoucí umístění baterie na svém původní pozici před strážnicí

Z aktuálně nejpopulárnějších návrhů jmenovců nových děl vystupuje medvěd Wok, jenž by propojoval rožmberskou tématiku skrze posledního vladaře domu rožmberského Petra Woka z Rožmberka s nedávno zesnulým čekokrumlovským medvědem Wokem, otcem tří slavných medvědích bratří.

Dalšími navrženými jmenovci jsou lev či přemyslovská orlice s odkazy na českou státnost a dále havran propojující eggenberský a schwarzenberský odkaz. Každé dělo přitom bude odkazovat na svého patrona a danou tématiku opět jménem, vyobrazením a především jedinečným veršem.

Na nových dělech, která budou umístěna na původní pozici baterie do roku 1948, tj. před gardovou strážnicí na Gardovém nádvořím blíže návštěvníkům,  budou rovněž na čestném místě zvěčněni i jejich případní hlavní sponzoři a patroni jmenovitě, případně i se stylizovanými logy.

Obnovení salv

Do roku 1938 byl středobodem kulturního života prvorepublikové měšťanské společnosti tzv. svátek Božího těla, typický pro velkolepá procesí, která v Českém Krumlově doprovázely právě dělové salvy granátníků. S ohledem na fakt, že ve 21. století již nezastává tento pohyblivý svátek v české společnosti takovou pozici jako v minulosti a že ostatní významné události vhodné ke granátnickým salvám jako historická výročí nebo narození v knížecím rodě jsou spíše výjimečného charakteru, přichází v úvahu několik alternativ, na nichž lze tradici každoročních dělových salv v Českém Krumlově znovu-obnovit a k nimž dnes mají občané 3. tisíciletí daleko pevnější a osobnější vztah.

28. říjen, tedy den vzniku republiky, dnes představuje jeden z nejvýznamnějších státních svátků, který se bezpochyby těší napříč českou společností nejvyšší úctě, pročež i jakožto pevné datum v roce se přirozeně jeví jako nejvhodnější příležitost pro obnovu každoročních 21 dělových salv z gardové baterie. 28. říjen se nabízí jako ideální příležitost i proto, že to byli za První republiky právě schwarzenberští granátníci, kteří spolu s čsl. vojáky pořádali v daný svátek slavnostní průvody městem a hudební koncerty. V případě ideálního dokončení výroby nových děl do roku 2018 by přitom mohla být baterie využita již ku příležitosti jednoho z nejvýznamnějších výročí v českých dějinách, 100. výročí vzniku republiky.

Přestože gardové velitelství tento svátek považuje za nejvhodnější, definitivní slovo ohledně konečného výběru termínu přenechají granátníci na svých spoluobčanech. Občané Českého Krumlova si totiž nakonec sami v rámci veřejného hlasování vyberou svátek, v rámci jehož oslav budou granátníci salvy každý rok střílet.

Význam projektu

Mimo slavnostní salvy budou nová děla stejně jako granátník opět téměř na dotek jako do roku 1948

Mimo slavnostní salvy budou nová děla stejně jako granátník opět téměř na dotek jako do roku 1948

Obnovení každoročních dělových salv v Českém Krumlově jako vyvrcholení oslav na občany vybraný svátek bude v souvislosti s návratem granátníků bezesporu jedním z nejprestižnějších a nejunikátnějších zvyků v historii města obnovených ve 21. století.

Již průběh příprav, tj. tažení gardových děl z Gardového nádvoří na zámecký vrch koni ve slavnostních postrojích v barvách města Český Krumlov a knížecího rodu – modré a bílé, bude sám osobě divácky velmi poutavou události, nemluvě o samotných salvách doprovázených zámeckými fanfárami.

Návrat k životu jednoho ze starých symbolů města Český Krumlov, Baterie Schwarzenberské granátnické gardy, je v rámci Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově přirozeně považován za vyvrcholení celého procesu obnovy Schwarzenberské granátnické gardy.

Více informací týkajících se praktické realizace projektu Výroba střelbyschopných děl pro Baterii Schwarzenberské granátnické gardy naleznete v pdf dokumentaci věnované projektu. V případě zájmu kontaktuje velitelství Schwarzenberské granátnické gardy (email zde).

Chcete-li se jako fyzická nebo právnická osoba stát sponzorem nového děla Schwarzenberské granátnické gardy, velitelství je Vám vždy plně k dispozici ohledně projednání forem a výše Vaší podpory. V případě hlavních patronů děl projednává Schwarzenberská granátnická garda finální podobu děl i na základě jejich představ a přání.

Zpět k seznamu projektů