Doporučujeme

Kapela Schwarzenberské gardy, Voříšek Martin, 2010Kapela Schwarzenberské gardy

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

Chcete-li se v klidu ponořit do bohaté historie Schwarzenberské granátnické gardy a její kapely nebo se dozvědět něco více o zajímavých životních příbězích krumlovských granátníků, doporučujeme všem zájemcům čtivou a poučnou publikaci granátníka Mgr. Martin Voříška, Ph.D. předního odborníka na historii Schwarzenberské granátnické gardy, stěžejního průkopníka v její popularizaci a zároveň i prvního poválečného kapelníka obnovené Kapely Schwarzenberské granátnické gardy. Publikace, jež je výsledkem několikaletého a důkladného výzkumu, je věnována jak historii gardy od jejího založení na počátku 18. století, tak především působení slavné granátnické kapely na Českokrumlovsku od 2. poloviny 19. století do II. světové války se zvláštním důrazem na období jazzového boomu v Českém Krumlově ve 20. a 30. letech minulého století.

Kapela schwarzenberské gardy. Voříšek, Martin. České Budějovice : Společnost přátel Českého Krumlova et al., 2010. 154 s., il. ISBN:978-80-904545-2-1

Koupit zde


znak_3Obnovená tradice

Časopis Historického spolku Schwarzenberg v Českých Budějovicích

Již 25 let vydává Historický spolek Schwarzenberg přední švarcnberácký časopis současnosti Obnovenou tradici, jež navazuje na slovutný věstník Tradice vydávaný za První republiky Svazem českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenbergu a předchozí Schwarzenberské ročenky. Články a studie jsou pravidelně věnovány dějinám jižních Čech, rodu Schwarzenbergů a rovněž i slavným Švarcenberákům nebo regionálním zajímavostem.


Kohoutikriz.org

Kohoutí kříž – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

menulogoJedinečný, ba přímo revoluční počin v oblasti zpětného poznávání ztracené historie našeho regionu a její popularizace je bezesporu projekt s názvem Kohoutí kříž, jenž představuje výsledek dlouhodobého zájmu Mgr. Jana Mareše, knihovníka z Jihočeské vědecké knihovny, o šumavskou literaturu. Ve spolupráci s Mgr. Ivem Karešem převedený do podoby online článků a biografických medailonů na pravidelně obohacovaných stránkách kohoutikriz.org s obrazovou dokumentací odkrývá tento pionýrský web, jenž je věnovaný nejenom šumavské literatuře, příběhy a tváře ze staré Šumavy a jižních Čech, které byly v minulém století v našem domácím prostředí zapomenuty, někdy zapovězeny – díky projektu Kohoutí kříž a jemu podobných však naštěstí nikoliv na „věčné časy“.


Obrázky ze života krumlovských vévodů

ZUŠ Český Krumlov

Obal knihy II

V roce 2014 byla krumlovským kastelánem PhDr. Slavkem slavnostně pokřtěna již druhá publikace z dílen Základní umělecké školy v Českém Krumlově věnovaná životním osudům krumlovských pánů a vladařů – po Rožmbercích, jimž byl věnován první díl, se tak v průběhu školního roku 2013–2014 pod vedením čtyř pedagogů v čele s Janou Holcovou věnovalo přes 200 žáků Základní umělecké školy životu krumlovských vévodů z rodu Eggenbergů a Schwarzenbergů – od Jana Oldřicha z Eggenbergu po JUDr. Adolfa ze Schwarzenbergu. Žáci se životními příběhy vévodů zabývali v oblasti kresby, malby, grafiky i keramiky, přičemž hlavní část této půvabné publikace tvoří obrazová kolekce jejich děl. Textovou část pak tvoří nejen citace z odborné literatury, nýbrž i vlastní reflexe žáků  nad „křivolakými“ osudy krumlovských vévodů.

První i druhý díl ‚Křivolakých putování‘ můžete zakoupit v Českém Krumlově v knihkupectví Expedice, v Pohádkovém domě, nebo přímo v ZUŠ Český Krumlov.