Ladislav Kočár

Krumlovský Turnanácl, Gr. Ladislav Kočár, Foto/zdroj: Tomáš Kasal

Gr. Ladislav Kočár (nar. 1964) je jihočeský hudebník, pedagog a dlouholetý učitel žesťových nástrojů na Základní umělecké škole Český Krumlov, jenž od roku 2018 působí coby vedoucí trubačské sekce Hudby Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, a zároveň i současný Turnanácl, hlavní krumlovský věžný trubač, jehož fanfára z věže krumlovského zámku zaznívá jak naživo při svátečních příležitostech, tak třikrát denně v reprodukované podobě.

Charge : Gr. et Gtr.         Conscript. : 2018

Gr. Ladislav Kočár, současný Turnanácl, jak se odnepaměti hlavnímu věžnému trubači v Krumlově tradičně přezdívá, a vedoucí gardových trubačů, kteří zajišťují troubení slavnostních fanfár pro potřeby granátnické gardy nejen v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov, se narodil roku 1964 v Českých Budějovicích, přičemž trubka jej, coby jeho hlavní hudební nástroj, provází životem již od dětství.

Na cestu profesionálního trumpetisty se Ladislav Kočár poprvé vydal již v sedmi letech na Lidové škole umění v Českých Budějovicích, dnešní ZUŠ Piaristické náměstí, a to pod vedením tamního učitele Jiřího Podneckého. Ve studiích pak dále úspěšně pokračoval v rámci středoškolského vzdělání na Státní konzervatoři v Brně, kde pod prof. Bedřichem Dvořáčkem odmaturoval.

Jak tomu ještě donedávna v rámci někdejších zemí podunajské monarchie bývalo zvykem, mohl Gr. Kočár svůj hudební um rozvíjet i během vojenské služby v lidové armádě, a to nejprve při posádkové hudbě Brno, posléze v Prostějově a konečně i při Ústřední vojenské hudbě v Praze. Po návratu do rodných Jižních Čech nakonec v roce 1986 nastoupil na pozici učitele žesťových nástrojů na Základní umělecké škole v Českém Krumlově, kde v roli pedagoga působí doposud – i v rámci tamního dechového a swingového orchestru. Dále je stálým členem tanečního orchestru Fordance Orchestra a příležitostně hraje i v Jihočeském divadle a s řadou jihočeských dechových ansámblů.

Věžným Turnanáclem

Jakožto zdatný místní trumpetista nahrál v roce 2007 pro Státní hrad a zámek Český Krumlov turnanáclovu fanfáru, tj. fanfáru, která po staletí (v různých obměnách) zaznívala v průběhu letní sezóny každou celou hodinu z ochozu zámecké věže v podání krumlovských věžných a granátníků, a to až do odchodu posledního neuvolněného věžného, granátníka Jana Pancíře, a jeho dočasného nástupce v podobě amplionu, který však nakonec sám dozněl na přelomu 60. a 70. let 20. století. Po mnoholeté přestávce pak bylo v uvedeném roce rozhodnuto správou zámku o obnovení alespoň někdejšího provizorního řešení skrze amplión, přičemž turnanáclovská fanfára, která dnes třikrát denně opět zaznívá ze zámecké věže nad městem, je záznamem této fanfáry právě v podání Ladislava Kočára.

O 11 let později se pak Ladislav Kočár shodou okolností k údělu krumlovského Turnanácla nakonec vrátil, a to již zcela oficiálně skrze spolupráci Schwarzenberské granátnické gardy a Základní umělecké školy Český Krumlov na plnohodnotném a trvale-udržitelném obnovení gardové hudby.

Krumlovský věžný Turnanácl, Gr. Ladislav Kočár, se svými kolegy granátníky, Schwarzenberská granátnická garda

Věžný Turnanácl, Gr. Ladislav Kočár, se svými kolegy

Ladislav Kočár se totiž coby přední trumpetista a zároveň učitel hudby na žesťové nástroje zhostil vedení trubačské sekce Vévodské tělesné stráže, pročež byl hejtmanem gardy Mgr. Martinem Neudörflem jmenován i do obnovené gardové funkce hlavního věžného trubače, tzv. Turnanácla – od té doby tak hlas jeho trubky zní z ochozu zámecké věže nejen z amplionu, ale i naživo při svátečních a významných příležitostech.

Pod jeho vedením pak obnovená trubačská sekce Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy úspěšně navazuje tam, kde gardoví trubači s vypuknutím II. světové války skončili – již v roce 2018 tak byla například obnovena tradice živých troubení slavnostních fanfár ze zámecké věže o státních svátcích, v roce 2020 pak dokonce i na Štědrý den.

Trubači, současní žáci i absolventi ZUŠ v Českém Krumlově, kteří pod vedením svého učitele podávají vskutku prvotřídní výkony, pak Turnanácla Gr. Ladislava Kočára následují všude tam, kde je potřeba hudebně doprovázet uniformované kolegy granátníky, i mimo areál krumlovského zámku.

zpět do seznamu granátníků