Zemřel Karel Podruh

25. 10. 2016 † Zemřel Karel Podruh

Jeden z posledních pamětníků schwarzenberských granátníků v Českém Krumlově před rokem 1948, pan Ing. Karel Podruh, pétépák a autor článku „Na Šumavě ticho po pěšině“ z roku 1968, občan, sportovec a ryzí Krumlovák odešel ve věku 91 let.

„V roce 2016 jsem se s panem Podruhem setkal několikrát – naposledy jsme si dali schůzku na náměstí Svornosti – byl krásný den, tak jsme se posadili na lavičku a pan Podruh začal ihned vyjmenovávat z paměti jména granátníků jako z učebnice „Lusk, Pancíř, Vrba, Nožička, věžnej Bürger …“. Velmi si vážím toho, jak ochotně se se mnou podělil o své vzpomínky na schwarzenberské granátníky a jejich rodiny i na předválečný Krumlov obecně. Vzpomínám si, jak ho potěšilo, když jsem během našeho rozhovoru pro I. nádvoří použil název Tumlplac a pro II. zase Gardeplac – podle toho se prý pozná Krumlovák. Mrzí mne, že jsme se nestihli potkat vícekrát a zaznamenat i jeho vyprávění na kameru, jak jsme plánovali. Nezapomenu na onu naši poslední schůzku na lavičce v centru města, kdy mi kladl na srdce, ať jdeme za svým cílem, tj. obnovou gardy, tvrdě dál – a já pevně věřím, že již brzy bude na Gardeplacu zámku v Českém Krumlově skrze naši společnou snahu opět stát schwarzenberský granátník na stráži stejně, jako si jej pamatoval pan Ing. Karel Podruh ze svého dětství a mládí.“