Slavnostní pieta u hrobky pánů z Růže

V rámci oslav výročí 150 let od povýšení Vyššího Brodu na město se ve Vyšebrodském klášteře cisterciáků, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, uskutečnilo společné uctění památky zakladatele kláštera Voka I. z Rožmberka a dalších členů rožmberského rodu, pochovaných v hlavní rodové hrobce pánů z Růže.

Unikátní slavnostní pietu, nemající v historii města obdoby, doprovodili za účasti představitelů obce a konventu granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy.

V průběhu společné piety a pokládání věnců u hrobky zazněla česká zemská hymna, Svatováclavský chorál, v podání trubačů hudby Schwarzenberské granátnické hudby a dále antifona v podání členů konventu.

Krumlovským granátníkům se dostalo ve Vyšším Brodě i v kláštere toho nejvřelejšího přijetí, kterého si velmi považují, a budou se proto do budoucna těšit na další pozvání Vyšebrodských u podobných svátečních příležitostí v duchu posilování jihočeské vzájemnosti.

ODKAZ NA REPORÁŽ, youtube.com

zpět do galerie / zpět do archivu