Přednáškový cyklus „Schwarzenberský rok v Českém Krumlově“ 2019/2020

Schwarzenberský rok v Českém KrumlověPřednáškový cyklus „Schwarzenberský rok v Českém Krumlově“ je otevřený víceletý cyklus pravidelných odborných přednášek z oblasti historie, kulturních dějin, etnografie, archivnictví a památkové péče, organizovaný ve spolupráci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy a Studijního centra Český Krumlov (Národní památkový ústav České republiky) v prostorách Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Unikátní přednáškový cyklus, jenž je určen nejen pro odbornou, ale i širší veřejnost se zájmem o regionální dějiny, byl koncipován a zahájen v roce 2019 v rámci městských jubilejních oslav konaných u příležitosti výročí 300 let od příchodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov a znovu-spojení starých jihočeských panství pod vládou prvního vévody krumlovského z rodu knížat ze Schwarzenbergu, Jeho Jasnosti Adama Františka, v letech 1719–1723.

S ohledem na význam tohoto dějinného přelomu, jímž město Český Krumlov a celý region vstoupily před 300 lety do nové zlaté éry rozvoje a stability, je přednáškový cyklus věnován společné historii a dědictví města Český Krumlov, regionu jižní Šumavy i jižních Čech a rodu knížat ze Schwarzenbergu, jehož dějiny představují základní jednotící tematickou osu všech příspěvků.

Hlavním cílem organizátorů je v prvé řadě nabídnout široké veřejnosti vůbec první souvislý cyklus odborných přednášek v Českém Krumlově podobného formátu, jehož prostřednictvím se budou moci účastníci z řad laiků i odborníků seznámit s výsledky aktuální práce a bádání předních českých vědců a profesionálních historiků, zaměřujících se ve své výzkumné činnosti na historii města a regionu v 18., 19. a 20. století ve vztahu ke schwarzenberskému rodu i na knížecí rod obecně. Společným záměrem pořadatelů a přednášejících je pak touto cestou aktivně přispět ke zpětnému objevování a poznávání naší vlastní minulosti, a tím i k upevňování historické paměti místní komunity, jež byla (nejen) v našem městě a kraji těžce poznamenána v důsledku nacistické okupace a komunistické diktatury.

              logo_SGG_nejmenší                logo_SC_nejmenší                 logo_NPU_nejmenší

Místo a termíny konání přednášek v roce 2020

Studijní centrum Český Krumlov, SHZ Český Krumlov

Studijní centrum Český Krumlov, SHZ Český Krumlov

Jednotlivé přednášky se konají vždy poslední sobotu v měsíci v průběhu roku, zpravidla v dopoledních hodinách (od 10:00), a to ve Sloupové síni (hlavní sál) Studijního centra Český Krumlov na Tumlplacu, I. zámeckém nádvoří SHZ Český Krumlov (Zámek 232, Latrán, 381 01 Český Krumlov)

Vlastní přednáška trvá cca 50 minut (jeden příspěvek/jeden přednášející), případně 90 minut (dva příspěvky/dva přednášející po 45 minutách). V rámci organizace je vždy počítáno s prostorem pro veřejnou diskusi pro přizvané odborníky či zájemce z řad účastníků přednášky.

V případě zájmu je možné zasílat dotazy na konkrétního přednášejícího k tématu příspěvku předem, a to na emailovou adresu: velitelstvi@krumlovskagarda.cz

Nadcházející přednáška:

Poslední pouť  prince Waltera  (Mgr. Jan Bouška)

So 29. února 2020, od 10:00