První přednáška o gardě v historii Českého Krumlova

14. 4. 2016 – Historicky první přednáška o gardě v Českém Krumlově

05Ve čtvrtek 14. dubna 2016 proběhla na základě iniciativy Městské knihovny v Českém Krumlově první veřejná přednáška o Schwarzenberské granátnické gardě v historii města Český Krumlov.

O gardové problematice společně hovořili Martin Neudörfl, gardový hejtman, a Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., gardový kapelník, přední odborník na historii gardy a autor publikace Kapela Schwarzenberské gardy. Granátníci přítomné občany seznámili jak s bohatou historií krumlovské gardy a její kapely, tak i s aktuální koncepcí programu její obnovy včetně výsledků již proběhnuvších výzkumů a tedy i nových zjištění a objevů. Díky přítomným pamětníkům a příbuzným granátníků však i sama přednáška přinesla zcela nová zjištění týkající se tradice tzv. Věžného Nácla a granátníka Jana Pancíře po roce 1948.

Bylo nám ctí i potěšením, že se historicky první beseda o gardě odehrála právě na půdě Městské knihovny v Českém Krumlově, instituce, kterou schwarzenberští granátníci pomáhali v letech 1879–1881 zakládat. Schwarzenberská granátnická garda tímto upřímně děkuje za pozvání a výjimečnou příležitost prezentovat probíhající program obnovy, jíž se jí od Městské knihovny ČK dostalo. Tato první přednáška v historii města, jak doufáme, nebyla poslední, nýbrž první v rámci cyklu přednášek věnovaných gardě a její obnově pořádaného ve spolupráci granátnické gardy a městské knihovny. Děkujeme všem zaměstnancům knihovny v čele s iniciátorkou celé akce paní Lenkou Reitingerovou za laskavé přijetí a stejně tak i všem posluchačům za jejich zájem, účast a pozornost.

zpět do galerie / zpět do archivu