Prapory Schwarzenberské granátnické gardy

Gardové prapory vztyčné o státním svátku na strážnici granátníků (zleva Prapor země České vlevo, Prapor republiky, Knížecí prapor)

Gardové prapory vztyčné o státním svátku na strážnici granátníků

Gardové prapory, často označované jako vlajky, jsou tři středně-velké prapory vyvěšované granátníky Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, při granátnické strážnici na Gardeplacu, gardovém nádvoří zámku v Českém Krumlově, v průběhu roku pravidelně o státních svátcích a při výjimečných příležitostech jako jsou významná celonárodní výročí a státní návštěvy.

Soustavu praporů tvoří tzv. Knížecí prapor, Prapor země České a Prapor republiky, které pospolu reprezentují město Český Krumlov, jeho schwarzenberskou tradici a staletou historii Krumlovského vévodství, tak i zemi Českou a Českou republiku. Společné vyvěšování těchto tří praporů krumlovskými granátníky o státních svátcích je projevem občanské hrdosti obyvatel města Český Krumlov, sebevědomé regionální identity, ale i české státnosti a počínaje rokem 2016 i projevem jedinečné sounáležitosti a vzájemnosti tří schwarzenberských sídelních měst Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou a Třeboň (viz níže).

Nejčastěji vyvěšovaným praporem je tzv. Knížecí prapor, tj. prapor panujícího knížete ze Schwarzenbergu a vévody krumlovského, v modro-bílém provedení, který u příležitosti státních svátků doplňuje ústřední zástava, tzv. Prapor republiky v barvách československé a nynější české státní vlajky a dále tzv. Prapor země České, v barvách země České, bílé a červené. Právě třetí jmenovaný gardový prapor činí z Českého Krumlova jedno z posledních míst v Čechách, kde je český zemský prapor i po roce 1992 pravidelně vyvěšován.

Ceremonie vztyčování knížecího praporu

Knížecí prapor

V případě společného vyvěšování praporů Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy je z čelního pohledu zásadně dodržováno rozmístění Země-Republika-Kníže, tj. Prapor republiky je vyvěšován na nejčestnějším místě uprostřed, Prapor země České vlevo od Praporu republiky na druhém místě a Prapor panujícího knížete a vévody krumlovského vpravo na místě třetím.

Tradice vyvěšování praporů na granátnické strážnici v barvách knížecích, zemských a státních byla v minulosti přerušena vydáním Českého Krumlova nacistické Říši, následovaným v roce 1940 zabavením majetku panujícího knížete a vévody krumlovského Dr. Adolfa ze Schwarzenbergu okupační správou pro jeho antifašistické postoje. Přestože jeho granátnická garda v Českém Krumlově válku přečkala, vévodští granátníci se stejně jako ostatní českoslovenští občané nikdy nestihli nadechnout svobody a prapory na své strážnici již nevztyčili – krátce po osvobození totiž vnucenou nacistickou správu nad krumlovským zámkem vystřídala protiprávní správa národní. V roce 1947 pak třetí republika definitivně znárodnila schwarzenberský majetek a o rok později komunisté pod rouškou „dočasného pozastavení činnosti gardy“ Vévodskou tělesnou stráž v Českém Krumlově rozpustili, čímž bylo přerušení tradice vyvěšování praporů granátníky na Gardeplacu zámku v Českém Krumlově prodlouženo o dalších téměř sedmdesát let.

img_3894

Čestná stráž granátníků

Díky výzkumu Archivu Schwarzenberské granátnické gardy se první vztyčení knížecího praporu schwarzenberskými granátníky po této více jak půl století dlouhé přestávce a zároveň poprvé ve 21. století uskutečnilo 5. května 2016 u příležitosti návštěvy Českého Krumlova Jeho Jasností knížetem Karlem Janem ze Schwarzenbergu, vévodou krumlovským, v rámci oslav výročí osvobození města Český Krumlov americkou armádou.

První společné vyvěšení Knížecího praporu spolu s Praporem republiky a Praporem země České ve 21. století se symbolicky uskutečnilo na nejvýznamnější svátek města Český Krumlov, tj. na svátek sv. Václava a v Den české státnosti 28. září 2016 díky jedinečným darům v podobě těchto dvou chybějících praporů, které v rámci výjimečné ceremonie krumlovští granátníci převzali z rukou starostů měst Třeboň a Hluboká nad Vltavou, paní Mgr. Terezie Jenisové a pana Ing. Tomáše Jirsy, tj. představitelů dvou dalších schwarzenberských sídelních měst, do nichž do 20. století českokrumlovští granátníci pravidelně doprovázeli knížecí rodinu, a která tak pro granátníky z Českého Krumlova představovala po staletí „druhý“ domov. Právě díky těmto dvěma darům od představitelů měst Třeboň a Hluboká nad Vltavou tak mohla být tradice vyvěšování praporů gardy na státní svátky plnohodnotně a důstojně obnovena, čímž se učinil další významný krok k plnohodnotné obnově činnosti granátnické gardy vytyčené občany v Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově.

Slavnostní vyvěšení knížecího praporu, Schwarzenberská granátnická garda, (foto/zdroj: Jan Sommer)

Vztyčování praporů je divácky velmi oblíbené

Prapory Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, jsou tak nejenom projevem českokrumlovské místní i občanské hrdosti, ale i jedinečným projevem jihočeské vzájemnosti a sounáležitostí tří schwarzenberských sídelních měst Český Krumlov, Třeboň a Hluboká nad Vltavou stojící na jejich společné historii a tradici.

V rámci Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. je spolu s obnovením celosezónní stráže granátníků na Gardeplacu v areálu zámku rovněž předpokládáno i obnovení vyvěšování knížecího praporu při každodenním ranním střídání stráže, tj. pravidelném denním aktu, jenž se má stát významnou kulturní a turisticky velmi atraktivní událostí obohacující harmonogram všech návštěvníků města a areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Seznam českých státních svátků

1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu
8. května – Den vítězství
5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července – Den upálení mistra Jana Husa
28. září – Den české státnosti
28. října – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

Nejbližší společné vyvěšení gardových praporů připadá na 28. září 2020 (Den české státnosti)

Prapor panujícího knížete ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského (článek ZDE)

Prapor republiky (článek ZDE)

Prapor země České (článkek ZDE)

zpět do historie a zajímavostí