První vyvěšení gardových praporů ve 21. století

28. 9. 2016 – První společné vyvěšení praporů gardy

Starosta Hluboké nad Vltavou, Ing. Tomáš Jirsa, a starostka Třeboně, Mgr. Terezie Jenisová, spolu s hejtmanem gardy Martinem Neudörflem zdraví granátníky, První vztyčení gardových praporů ve 21. století, Schwarzenberská granátnická garda

Starosta Hluboké nad Vltavou, Ing. Tomáš Jirsa, a starostka Třeboně, Mgr. Terezie Jenisová, spolu s hejtmanem gardy zdraví granátníky

Ve středu 28. září 2016, tj. o nejvýznamnějším svátku v historické tradici města Český Krumlov, na svátek svatého Václava a v Den české státnosti, převzali schwarzenberští granátníci z rukou vzácných hostů – starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové, a starosty Hluboké nad Vltavou, Ing. Tomáše Jirsy, jedinečné dary v podobě dvou nových praporů, Praporu země České a Praporu republiky.

Starostové měst Třeboň a Hluboká nad Vltavou, tj. představitelé dvou dalších hlavních schwarzenberských sídelních měst, do nichž do 20. století českokrumlovští granátníci pravidelně doprovázeli knížecí rodinu při významných událostech v průběhu roku a která tak pro granátníky z Českého Krumlova představovala po staletí „druhý“ domov, dorazili do Českého Krumlova za brzkého rána předat granátníkům tyto jedinečné dary proto, aby mohla být na zámku v Českém Krumlově plnohodnotně a důstojně obnovena tradice vyvěšování praporů granátníky o státních svátcích.

Granátníci vedle praporu obdrželi od starostky Třeboně, Mgr. Terezie Jenisové, i záštitu nad programem obnovy, První vztyčení gardových praporů ve 21. století, Schwarzenberská granátnická gardaPo převzetí praporů granátníci ihned přistoupili k jejich vztyčení vedle Knížecího praporu na své strážnici – poprvé ve 21. století – pročež se prapory Schwarzenberské granátnické gardy opět staly hrdým symbolem Českého Krumlova a české státnosti. Skrze jedinečný akt svého darování jsou však počínaje rokem 2016 i jedinečným projevem jihočeské vzájemnosti a sounáležitostí tří schwarzenberských sídelních měst Český Krumlov, Třeboň a Hluboká nad Vltavou stojící na jejich společné historii a schwarzenberské tradici.

Slavnostní vyvěšení Knížecího praporu, Praporu země České a Praporu republiky doprovodil „gardový“ pěvecký sbor Bellaria zpěvem jihočeské, zemské a české státní hymny, čímž významně přispěl ke slavnostní atmosféře celého aktu.

První vztyčení gardových praporů ve 21. století, Schwarzenberská granátnická gardaGranátníci při této výjimečné příležitosti rovněž obdrželi finanční příspěvek od města Český Krumlov z rukou čk. radní Ing. Jitky Zikmundové na výrobu informačních tabulí k propagaci Programu obnovy.

Od granátníků obdrželi starostové Ing. Tomáš Jirsa a Mgr. Terezie Jenisová na památku na tento významný den v historii obnovené gardy a jako výraz jejich vděku obsáhlou publikaci gardového kapelníka Dr. Martina Voříška, věnovanou historii gardy a její kapely, a rovněž i přední českokrumlovský výrobek – originální tlačený perník z Českého Krumlova, jako pozornost od perníkařské společnosti Krumlov Original.

Kompletní fotogalerie

zpět do galerie / zpět do archivu