Slavnostní vyvěšení knížecího praporu 2016

V roce 1938 obsadilo nacistické Německo československé pohraničí spolu s celou Šumavou a městem Český Krumlov. Poslední vévoda na Krumlově, J. J. kníže JUDr. Adolf ze Schwarzenbergu, Ph.D. musel následně spolu s rodinou uprchnout do exilu, neboť byl pro své morální zásady, životní přesvědčení a rozhodné činy prohlášen nacistickou okupační správou za antiněmce a hrozilo tak jemu i jeho blízkým vysoké nebezpečí uvěznění.

V roce 1940 byl pak celý majetek schwarzenberské primogenitury zabaven nacistickým gestapem a adoptivní syn Dr. Schwarzenberga, Dr. Jindřich Schwarzenberg zatčen a poslán do koncentračního tábora. Přestože jak J. J. Adolf ze Schwarzenebergu i Jindřich přežili II. světovou válku, tzv. Třetí republika v duchu nového „lidově-demokratického“ zřízení nejen, že odmítla návrat čsl. občana a antifašisty Dr. Schwarzenberga zpět do vlasti, ale následně v roce 1947 celý jeho majetek, předtím zabavený nacisty, protiústavně vyvlastnila.

Schwarzenberský knížecí prapor tak vlál na zámku Český Krumlov téměř 80 let jen ve vzpomínkách pamětníků První republiky a na dobových fotografiích. Obnovená Vévodská tělesná stráž v Českém Krumlově – Schwarzenberská granátnická garda, se tak rozhodla využít nečekané příležitosti v rámci návštěvy Jeho Jasnosti knížete a vévody krumlovského Karla VII. v Českém Krumlově během oslav osvobození města a konce války a poprvé od konce První republiky vyvěsit schwarzenberský modro-bílý prapor na zámeckém Gardeplacu.

zpět do galerie / zpět do archivu