Předání portepee granátníkům starostou města 2016

24. 9. 2016 – Slavnostní předání portepee starostou města Český Krumlov

Příchod granátníků vzbudil zaslouženou pozornost, Slavnostní předání portepee starostou města, Schwarzenberská granátnická garda

Příchod granátníků vzbudil zaslouženou pozornost

V roce 2016 nechalo město Český Krumlov pro granátníky Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, vyhotovit nová portepee, tj. tradiční ozdoby granátnických šavlí ve slavnostních barvách města Český Krumlov a schwarzenberského rodu, modré a bílé, která krumlovským granátníkům ke kompletním uniformám doposud chyběla.

Slavnostní předání portepee granátníkům z rukou starosty města, Mgr. Dalibora Cardy, proběhlo symbolicky jako vyvrcholení sobotního programu Svatováclavských slavnostní, jež mají v našem městě staletou tradici a o jejichž oživení se v době První republiky zasloužili právě schwarzenberští granátníci.

V sobotu 24. 9. 2016 po šesté hodině dorazili krumlovští granátníci pochodem a za zvuků zámecké fanfáry na náměstí Svornosti, kde je již očekávalo několik stovek přihlížejících spoluobčanů. Mezi přítomnými bylo dokonce i několik pamětníků, kteří granátníky v Českém Krumlově pamatují ještě před rokem 1948. Hejtman gardy Martin Neudörfl představil starostovi města postupně každého z přítomných granátníků, přičemž každému z nich starosta Mgr. Dalibor Carda následně uvázal k šavli nové portepee.

ck_mesto_logoTato skutečně slavnostní ceremonie, jež by se měla v budoucnu opakovat vždy s nově přijatými granátníky, byla zakončena zpěvem staré hymny země České, Svatováclavského chorálu, jenž je v Českém Krumlově pravidelně zpíván již od 17. století a je tak jedním z tradičních symbolů našeho města, v podání českokrumlovského pěveckého sboru Bellaria.

zpět do galerie / zpět do archivu