Podepsání memoranda o spolupráci ve věci obnovy hradní stráže v Českém Krumlově

Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov, Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel ÚPS ČB NPÚ, Bc. Martin Neudörfl, hejtman SGG, podepisují memorandum o spolupráci, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor Mrázek

Podpis memoranda o spolupráci

24. května 2017 podepsali v 10 hodin dopoledne na Státním hradě a zámku Český Krumlov zástupci města Český Krumlov, Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy a Národního památkového ústavu České republiky memorandum o spolupráci ve věci plnohodnotné, důstojné a trvale udržitelné obnovy hradní stráže v Českém Krumlově a její činnosti.

Smyslem memoranda o spolupráci (text dokumentu viz zde), které stojí na základě předchozí intenzivní spolupráce města Český Krumlov a Národního památkového ústavu s původní občanskou iniciativou a následně obnovenou Schwarzenberskou granátnickou gardou ve věci její obnovy, je uvést již fungující a úspěšnou spolupráci gardy s jejími dvěma hlavními partnery, tj. městem Český Krumlov a NPÚ, na oficiální úroveň.

Cílem předchozí a v memorandu blíže definované spolupráce těchto tří signatářů je pak pochopitelně dosáhnout vytyčeného cíle Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, tedy zajistit úspěšný a skutečně trvalý návrat schwarzenberských granátníků jak zpět do areálu hradu a zámku, tak i do života města Český Krumlov.

Slavnostní akt podpisu memoranda se symbolicky uskutečnil na Gardeplacu, II. nádvoří SHZ Český Krumlov, v někdejší zámecké mincovně, kde v roce 1719 schwarzenberští granátníci získali své první zázemí na zámku v Českém Krumlově, než se kasárna přesunula ve 40. letech 18. století do budovy tzv. Buchalterie. Memorandum podepsali za město Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov, za Národní památkový ústav České republiky Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel Územní památkové péče v Českých Budějovicích, a za Schwarzenberskou granátnickou gardu Bc. Martin Neudörfl, hejtman gardy.

V průběhu slavnostního aktu, jehož se zúčastnili i pamětníci a rodinní příslušníci býv. granátníků do roku 1948, sponzoři granátnické gardy (Nadace barokního divadla, Českokrumlovský rozvojový fond) a rovněž i média, poděkoval hejtman gardy Martin Neudörfl představitelům města Český Krumlov a Národního památkového ústavu za dosavadní spolupráci, jejich významnou podporu na poli morálním i finančním i za vážné rozhodnutí oficiálně přijmout cíl vytyčený Programem obnovy, tj. plnohodnotnou, důstojnou a trvale udržitelnou obnovu činnosti gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově, a potvrdit tímto způsobem vzájemnou spolupráci na oficiální úrovni. Jménem gardy a celé iniciativy hejtman Neudörfl dále poděkoval všem sponzorům za jejich dosavadní přízeň a rovněž i PhDr. Pavlu Slavkovi, řediteli správy SHZ Český Krumlov, za vstřícnost, veškerou poskytnutou podporu po stránce morální, odborné i technické a především důvěru vloženou do iniciativy občanů obnovit hradní stráž v Českém Krumlově. Hejtman gardy na závěr uvedl, že pro proces obnovy činnosti gardy a úspěch tohoto historického podniku jsou stejně zásadní jak finanční podpora, tak i motivace občanů v rámci jejich společných snah o obnovu hradní stráže – právě rozhodnutí hlavních partnerů gardy ztvrdit vzájemnou spolupráci oficiálním memorandem má být jedním z kroků, jak práci zapojených občanů ocenit a dále je motivovat.

Granátníci po skončení aktu podnikli svůj vůbec první slavnostní výjezd za hranice města ve 21. století a to na zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun, kde byli přítomni odhalení nového knížecího erbu Jeho Jasností knížetem Karlem Janem ze Schwarzenbergu.

zpět do galerie / zpět do archivu