Pieta za padlé v bitvě u Zborova, „Svíčky za padlé“

V neděli 2. července 2017 proběhlo na základě iniciativy Československé obce legionářské celostátní uctění památky padlých v bitvě u Zborova (1917) pod názvem Svíčky za padlé.

Cílem této unikátní celostátní akce bylo u příležitosti 100. výročí zborovské bitvy zapálením svíček v místech, odkud pocházeli padlí u Zborova, připomenout tuto významnou bitvu nejen jako historický zlom v rámci procesu budování československé státnosti, nýbrž i jako tragický moment našich dějin – v bitvě u Zborova totiž proti sobě stáli čeští vojáci na obou nepřátelských stranách – jedni již v řadách legií, druzí stále v řadách rakousko-uherské armády.

Díky iniciativě českokrumlovské radnice proběhla pieta i v Českém Krumlově, pročež v 18:00 se v čk. městském parku sešli zástupci města Český Krumlov, Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy a Československé obce legionářské, aby v rámci této celostátní piety společně uctili památku našich padlých u Zborova zapálením svíce vyhotovené přímo pro tento účel a rovněž připomněli osudy čsl. legionářů z Českého Krumlova, v jejichž řadách působili vedle mnoha dalších občanů našeho města i schwarzenberští granátníci.

Jménem hejtmana gardy tak Gr. Jiří Pokorný v rámci této piety, kterou zahájila svým proslovem Mgr. Věra Mašková, připomněl příběhy Františka Nováka a Vojtěcha Nožičky, schwarzenberských granátníků z Českého Krumlova, kteří se k legiím připojili na Sibiři, a granátníka Petra Baboučka, jenž vstoupil mezi legionáře na italské frontě, a to v přítomnosti rodiny Gr. P. Baboučka a rovněž Vojtěcha Nožičky ml., jenž na svého dědečka, legionáře a granátníka Gr. Vojtěcha Nožičku nejstar., sám zavzpomínal.

Po zapálení svíce, položení věnce od Československé obce legionářské a společné minutě ticha za naše padlé byla tato důstojná pieta v Českém Krumlově zástupci města, gardy a Čsl. obce legionářské ukončena.

Více informací k setkání v městském parku na oficiálních stránkách města Český Krumlov (odkaz zde).

zpět do galerie / zpět do archivu