Přivítání českých válečných veteránů na zámku v Českém Krumlově – 2020

V rámci každoročního setkání členů Sdružení válečných veteránů v Českém Krumlově proběhlo 19. 9. 2020 při příležitosti 25. výročí od ukončení mírové mise OSN „UNPROFOR“ slavnostní vztyčení praporů Schwarzenberské granátnické gardy na strážnici granátníků na zámku v Českém Krumlově, v přítomnosti válečných veteránů, starosty města Český Krumlov a zástupců Armády České republiky.

Působivé setkání hudebně doprovodila trubačská sekce Hudby Vévodské tělesné stráže v České Krumlově pod vedením svého vedoucího a krumlovského Turnanácla, Gr. Ladislava Kočára, jenž v závěru ceremonie rovněž odtroubil „večerku“ za všechny „Modré barety“, kteří se svých setkání na krumlovském zámku již nikdy nezúčastní.

Setkání veteránů v roce 2020 bylo vskutku velmi hojné a díky prvotřídnímu výkonu trubačů, jak doufáme, i nanejvýš důstojné. Pro granátníky pak bylo přivítání našich veteránů na zámku v Českém Krumlově, které granátníci zajišťují již od roku 2016, tradičně velkým potěšením – letos o to větším, že se jim dostalo srdečného pozvání veteránů ke společné slavnostní tabuli u šumavského rybníků Olšina.

zpět do galerie / zpět do archivu