Martin Voříšek

Martin Voříšek (zdroj: Českokrumlovský deník, foto: Radka Doležalová)

Martin Voříšek (zdroj: Českokrumlovský deník, foto: Radka Doležalová)

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. je současný kapelník Schwarzenberské granátnické gardy a zároveň i autor nejvýznamnější odborné publikace věnované historii gardy a působení její kapely, jež zahájila proces postupného návratu českokrumlovské hradní stráže do života našeho města.

Charge : Gr.                    Conscript. : 2015

Martin Voříšek působí od roku 2002 jako pedagog na PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mimo granátnický ansámbl je aktivní i v několika dalších hudebních uskupeních.

Na počátku 21. století inicioval intenzivní výzkum, jehož cílem bylo rozkrytí zapomenuté historie Schwarzenberské granátnické gardy a její kapely. Z tohoto počinu nemajícího v moderní době ani v minulosti obdoby vzešla v roce 2010 mimořádná publikace Kapela Schwarzenberské gardy, jež položila základy současnému vědeckému poznaní historie Schwarzenberské granátnické gardy. Právě na základě jeho několikaletého výzkumu a aktivit mohla být v roce 2015 Schwarzenberská granátnická garda obnovena.

V současné době působí jako kapelník obnovené Kapely Schwarzenberské gardy, je členem gardového velitelství a rovněž se podílí na programu obnovy českokrumlovské hradní stráže.

Práce a publikace na gardovou tématiku

Kapela schwarzenberské gardy v hudebním životě Českého Krumlova in: Český Krumlov : od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice, 2010

Kapela Schwarzenberské gardy, České Budějovice, 2010

300 let od založení Schwarzenberské gardy in: Výběr : časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech, České Budějovice, 2004

zpět do seznamu granátníků