Odhalení pamětní desky nad hrobem hejtmana Bartoloměje Reindla

Odhalení pamětní desky nad hrobem hejtmana Bartoloměje Reindla, Schwarzenberská granátnická gardaI přes vytrvalý déšť proběhlo v pondělí 20. května 2019 v 10:00 na hřbitově v Českém Krumlově v přítomnosti starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy a hejtmana Vévodské tělesné stráže Martina Neudörfla odhalení nové pamětní desky nad městským společným hrobem, do něhož byly v roce 2012 pro nedostatek informací přesunuty ostatky válečného hrdiny a významného občana našeho města, c. a k. hejtmana Bartoloměje Reindla, spoluzakladatele první české knihovny v Českém Krumlově, zasloužilého dobrovolného hasiče vyznamenaného v boji s ohněm a IX. hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy.

Nová pamětní deska, jež byla financována z veřejné sbírky granátníků, konané za daným účelem, darů spoluobčanů a za finanční spoluúčasti města Český Krumlov, byla vyhotovena na základě předchozího výzkumu gardového archivu, díky němuž bylo možné jednak vůbec dohledat poslední místo pochování ostatků slavného hejtmana Reindla, jednak sestavit seznam dalších ostatků uložených ve společném hrobě. Nová deska s opravenými údaji tak připomíná nejen jména pochovaných rodin a jednotlivců, ale i památku muže, jenž svým hrdinstvím před branami italské Vicenzy v roce 1848 nečekaně určil osud českého národa a který se svým příkladným životem zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti v historii města Český Krumlov.

V souvislosti s umístěním nové desky provedli granátníci úpravu okolí hrobu, který očistili a osázeli květinami – další zkrášlení se přitom již chystají ve spolupráci se správou hřbitova. Tak, jak si 20. května zástupci gardy a města důstojně připomněli život a skutky B. Reindla, plánují granátníci vzpomínat svého slavného hejtmana u místa jeho posledního odpočinku každý rok na výročí jeho narození.

zpět do galerie / zpět do archivu