23. 6. 2018 – Slavnosti pětilisté růže 2018

U příležitosti 50. výročí prvního obnovení tradice českokrumlovských historických Slavností pětilisté růže v roce 1968 uspořádali schwarzenberští granátníci v sobotu 23. 6. 2018 v rámci hlavního programu slavností tradiční ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na své strážnici spolu s troubením slavnostních granátnických fanfár ze zámecké věže. Po celý den pak od 8:00 do 18:00 byla granátníky zajištěna stráž na hlavní strážnici na Gardeplacu. Návštěvníci města a zámku tak měli možnost o jubilejních slavnostech 2018 výjimečně zhlédnout ranní ceremoniál granátníků, který obvykle probíhá pouze o státních a církevních svátcích, a zároveň v každou celou hodinu střídání stráže.

zpět do galerie / zpět do archivu