Svatováclavské slavnosti 2018 a uvedení nových granátníků do služby

Již tradičně v Den české státnosti na svátek sv. Václava 28. září se i v roce 2018 na hlavním krumlovském náměstí uskutečnilo slavnostní uvedení nových granátníků do služby starostou města Český Krumlov panem Mgr. Daliborem Cardou.

Slavnostní ceremoniál na krumlovském náměstí, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor Mrázek

Slavnostní ceremoniál na krumlovském náměstí

Dle novodobé zvyklosti, která reflektuje aktuální statut Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově ve 21. století, hejtman gardy Mgr. Martin Neudörfl panu starostovi nejprve osobně představil jednotlivé granátníky a shrnul jejich dosavadní činnost v rámci Vévodské tělesné stráže. Následně novým granátníkům na šavle společně připevnili ozdobná portepee ve slavnostních barvách města Český Krumlov a rodu knížat ze Schwarzenbergu – modré a bílé, a konečně vzdáním pocty je symbolicky uvedli do služby.

Gr. Szarowski, historicky první žena uvedená do služby starostou města Český Krumlov, Schwarzenberská granátnická garda, Foto/zdroj: Lubor Mrázek

Gr. Szarowski, historicky první žena uvedená do služby starostou města Český Krumlov

Tradice „vázání portepee“, která město Český Krumlov nechalo pro granátníky vyhotovit, spolu s uváděním granátníků do služby byla založena v rámci Svatováclavských slavností 2016. Svátek sv. Václava byl k tomuto slavnostnímu aktu cíleně vybrán s ohledem na odvěkou úctu granátníků, obyvatel našeho města a vévodů krumlovských z rodu knížat ze Schwarzenbergu k tomuto českému knížeti jakožto patronovi České země a města Český Krumlov – stejně jako i pro fakt, že se v minulosti schwarzenberští granátníci hned dvakrát podíleli na obnově svatováclavských slavností v Českém Krumlově – nejprve po prvním vyčerpání svatováclavského fondu, založeného již v 17. století prvním krumlovským prelátem Jiřím Bílkem z Bílenberku, a podruhé za první republiky ve spolupráci s dalším prelátem a českým vlastencem Ladislavem Dvořákem.

První slavnostní uvádění granátníků do služby v roce 2016 bylo „historické“ nejen svým konáním, nýbrž i tím, že v souvislosti s tímto aktem patrně vůbec poprvé od komunistického převratu zazněla v Českém Krumlově mimo církevní půdu česká zemská hymna, Svatováclavský chorál „Svatý Václave, vévodo české země“, za asistence sboru Bellaria. Letošní 28. září 2018 se pak do historie města Český Krumlov a Vévodské tělesné stráže zapsalo tím, že Svatováclavský chorál zazněl poprvé od II. světové války i ze zámecké věže v podání obnovené trubačské sekce gardové hudby ve spolupráci se ZUŠ Český Krumlov, a bezpochyby i tím, že do služby v granátnické gardě Jeho Jasnosti byla starostou města slavnostně uvedena vůbec první zástupkyně ženského pohlaví, granátnice Hana Szarowski.

zpět do galerie / zpět do archivu