Odhalení knížecího erbu na zámku Nový Hrad v Jimlíně

Odhalení erbu v Jimlíně, Foto/zdroj: Vít Pávek

Odhalení erbu v Jimlíně

24. května 2017 byl na 1. bráně býv. schwarzenberském zámku Nový Hrad v Jimlíně v přítomnosti Jeho Jasnosti knížete Karla Jana ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského, a za účasti granátníků Vévodské tělesné stráže slavnostně odhalen nový knížecí erb, jenž nad branou zaujal místo svého předchůdce, poničeného v 70. let 20. století, kdy na zámku devastačním způsobem působilo místní JZD.

Velitelství gardy obdrželo v roce 2017 žádost od Bc. Víta Pávka ze správy zámku Nový Hrad, aby granátníci u sváteční příležitosti odhalení knížecího erbu podnikli slavnostní výjezd z Českého Krumlova na Nový Hrad severozápadně od Prahy. Poslední významný výjezd granátníků na „Sever“ za hranice dominia v jižních Čechách se přitom uskutečnil před více jak stoletím v roce 1878, kdy krumlovští granátníci se vší slávou a parádou odcestovali do hlavního města Prahy, aby od 25. pěšího regimentu převzali starý prapor a odvezli zpět do jižních Čech.

Ve 20. století granátníci z Českého Krumlova slavnostně vyjeli naposledy v roce 1939, aby doprovodili tělo zesnulého knížete Jana Nepomuka k uložení do knížecí hrobky v Třeboni. S ohledem na nadšení mladého vedení zámku Nový Hrad v Jimlíně, které se v předchozích málo letech zasloužilo o znovuzrození celého zámku skrze nejen tvrdou práci v Jimlíně, ale i náročné bádání v býv. schwarzenberských archivech v Čechách, mimo jiné i na zámku v Českém Krumlově, velitelství výzvu k prvnímu výjezdu granátníků ve století 21. s radostí přijalo.

24. května 2017 po podepsání memoranda o spolupráci ve věci plnohodnotné obnovy činnosti gardy odcestovali granátníci z Českého Krumlova ve stejný den do Jimlína, aby po slavnostním odhalení erbu mohla Jeho Jasnost kníže Karel projít branou Nového Hradu nejen poprvé v životě, ale i s čestnou stráží svých granátníků. Celá tato nanejvýš důstojná a milá slavnost, jíž se zúčastnilo velké množství obyvatel Jimlína a okolních měst na býv. schw. panství, na granátníky působila stejným „rodinným“ dojmem, o jakém se zmiňují staré záznamy o setkáních občanů s JJ knížaty Janem a Adolfem za první republiky. Granátníkům proto bylo skutečně potěšením, že jejich první slavnostní výjezd od obnovení činnosti gardy mohl vést právě na Nový hrad v Jimlíně.

Doporučujeme všem zájemcům tento někdejší knížecí zámek na Lounsku navštívit a potěšit se výsledky nadšení současného vedení.

zpět do galerie / zpět do archivu