„Milý kolego, …“

Granátníci za První republiky, Archiv Schwarzenberské granátnické gardy

Granátníci za První republiky, Archiv SGG

Mezi ty méně známé, ale neméně významné zvláštnosti gardové tradice zcela jistě patří způsob, jakým se schwarzenberští granátníci oslovují a který Českému Krumlovu, s trochou nadsázky řečeno, dodává po večerech téměř punc univerzitního města.

Potkáte-li granátníky na Gardeplacu, tj. na Gardovém nádvoří, nebo během přehlídek městem v parádních uniformách, příliš výřeční nebudou ani s Vámi, ani mezi sebou. Narazíte-li ovšem na granátníky v civilu, jak v některé z krumlovských hospod debatují nad dobrým jídlem a pivem, způsob, jakým se zdraví a oslovují, rozhodně stojí za povšimnutí. Třebaže během služby je oslovování hodnostmi mezi granátníky dodnes přísně vyžadováno, obrací-li se granátník v neformálním styku (rozuměj mimo strážní službu a mimo tzv. parádní uniformu) na jiného granátníka, oslovuje jej dle tradice jako kolegu.

Není proto divu, že legendární dopis od Františka Nováka z ruského zajetí z Tomsku na Sibiři, kde byl internován během I. světové války spolu se svým kolegou Vojtěchem Nožičkou do doby, než se mohli přidat k postupujícím československým legiím, a jenž byl původně zaslán granátníkovi Karlu Fricovi do Českého Krumlova, slavně začíná právě „kolegou“:

Gardový hejtman Martin Neudörfl s veteránem Vojtěchem Nožičkou, pravnukem granátníka Vojtěcha Nožičky str., Schwarzenberská granátnická garda

Ghtm. Neudörfl s veteránem Vojtěchem Nožičkou, pravnukem granátníka Vojtěcha Nožičky str.

Milý kolego!

Sděluji Tobě tímto, že se nalézám v Rusku co válečný zajatec. Jsem až dosud, chvála Bohu, zdráv a čekám toužebně, až bude věc u konce, že, dá Bůh, se zase navrátím.

Již jsem psal rodině několik lístků a nedostávám žádné odpovědi, co to asi je? Protož jí a všem vyřiď srdečný pozdrav ode mě. Též srdečný pozdrav na Tebe a Tvoji paní, na celou Gardu a všechny známý, s Bohem na shledanou.

Nožička pozdravuje též jeho rodinu a vás všechny.

Fr. Novák, válečný zajatec

Tomsk, Rusko – Sibiř

(mn)

zpět do historie