Martin Neudörfl

Ghtm. Martin Neudörfl

Ghtm. Martin Neudörfl

Mgr. Martin Neudörfl, Ghtm. (nar. 1991), šumavsky Mahtíni Naideȧfl, je současný a v historickém pořadí XVII. hejtman Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy.

Charge : Ghtm.                    Conscript. : 2015

Martin Neudörfl se narodil v Českém Krumlově. Maturoval na českokrumlovském gymnáziu, přičemž studoval i ve Velké Británii, Francii a Japonsku. V současné době je studentem Univerzity Karlovy a mezi jeho hlavní studijní zájmy patří obecná jazykověda a regionální historie se zaměřením na dějiny Českého Krumlova a Šumavy.

Na základech práce Dr. Martina Voříška se podílel na přípravě programu obnovy Schwarzenberské granátnické gardy a v roce 2015 byl zvolen gardovým hejtmanem. V současné době je Velitelstvím Schwarzenberské granátnické gardy pověřen vedením Programu obnovy a souvisejících projektů. Je vedoucím Archivu Schwarzenberské granátnické gardy i jeho výzkumného oddělení.

Aktuální výzkumná činnost

 • Program obnovy hradní stráže v Českém Krumlově – historie Schwarzenberské granátnické gardy
  • Dějiny Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově
  • Vývoj uniforem Schwarzenberské granátnické gardy
  • Krumlovský granátník jako literární motiv
  • Schwarzenberští granátníci u zrodu českého kulturního života v Českém Krumlově
  • Schwarzenberská granátnická garda v očích veřejnosti a tisku v dobách monarchie, republiky a totality
 • Kodifikace ortografického zápisu jazyka ostrova Sark
 • Proces národní sebeidentifikace v Českém Krumlově

 

zpět do seznamu granátníků